TJENESTER 

Eierskiftesake

På grunn av en presset arbeidssituasjon, har jeg latt alle godkjenninger i forhold til verditakst, tilstandsrapporter mm utgå. I en presset bransje hvor du helst skal skrive i hht meglers "pipe" ble dette for useriøst for meg. Dette er grunnen til veldig stor andel eierskiftesaker, og jeg deltar heller der.

Konsulenttjenester, Rådgivning, Byggeveiledning og Prosjektering

Jeg har god erfaring fra oppføring av boliger i mur, egen regi. Dette er hus som "TÅLER Å STÅ UTE". Med min erfaring på dette feltet kan jeg stå til tjeneste med utforming av huset og valg av riktige løsninger. Arkitekten tegner, men velger ikke alltid de løsninger som står best mot vær og vind.

Når huset har fått sin form, kan jeg være behjelpelig å lage beskrivelse for innhenting av anbud. Kontroll og sammenligning av anbud. Kontraktskriving mellom tiltakshaver og entreprenører. Oppfølging og byggeledelse, og hjelp for å gjøre riktige kvalitetsmessige valg i byggesaken.

Et viktig ansvar som å hjelpe tiltakshaver med HMS ansvaret kan jeg også gjøre.

I tilfeller hvor jeg ikke er engasjert i bygget på andre måter, kan jeg påta meg ansvaret for oppfølging av byggelån.

Jeg er ofte inne i saker hvor jeg kontrollerer utført arbeid i forbindelse med rehabilitering av bad. Her finnes det mye galt, men til dere som skal ha utført slit arbeid: Innhent pristilbud fra bedrifter som: har et navn, et organisasjonsnummer, et tilbud med hva som skal gjøres, en dato og ikke minst en underskrift. Her er kunder alt for "dumme" ved å velge et tilbud som er 30 000 lavere, av useriøse aktører, og har dermed ingen garanti. I mange slike saker må arbeidet tas igjen og ekstraregningen blir stor. Det beste er å utarbeide en beskrivelse som gjør at 2-3 aktører kan prise arbeidet på samme måte. Da først kan tilbudene sammenlignes.